Alveva.lt

Mūsų paslaugos

Mūsų paslaugos

Susipažinkite su mūsų teikiamomis paslaugomis

Paslauga #1

Nuotekų išvežimas:

Nuotekos siurbiamos ir išvežamos iš kanalizacinių šulinių, valymo įrenginių, lauko ir biotualetų, užsemtų rūsių, riebalų gaudyklių ir.t.t Nuotekos išvežamos 5, 7, 8, 10 ir 11 m3 asenizaciniais automobiliais. Atstumas nuo objekto iki automobilio gali būti iki 50 m. Visos surinktos nuotekos priduodamos į centrines ir pagrindines nuotekų valyklas.
Paslauga #2

Valymo įrenginių aptarnavimas:

Atliekame visų valymo įrenginių aptarnavimus, t.y perteklinio dumblo išsiurbimas, septiko išsiurbimas, išplovimas aukštu slėgiu, naudojant savo vandenį. Taip pat infiltracinių šulinių dugnų plovimas, vamzdynų plovimas, aktyvaus dumblo pristatymas.
Paslauga #3

Vamzdynų ir kanalizacinių tinklų plovimas:

Vamzdynai plaunami hidrodinaminėmis-asenizacinėmis mašinomis, užsikimšę, užsinešę tinklai plaunami aukšto slėgio srove, specialiomis galvutėmis. Susidarę teršalai išsiurbiami tuo pačiu automobiliu ir pristatomi utilizacijai.
Paslauga #4

Riebalų gaudyklių aptarnavimas:

Atliekame riebalų gaudyklių valymą, išsiurbimą, rezervuaro ir vamzdyno praplovimą, taip pat riebalų utilizavimą.Atliekant reguliariai darbus yra užtikrinamas nepriekaištingas riebalų gaudyklės veikimas.
Paslauga #5

Naftos gaudyklių ir smėliagaudžių priežiūra :

UAB Alveva surenka ir išveža skystas pavojingas atliekas, naftos produktus, vandenį užteržta cheminėmis medžiagomis. Išsiurbiame pavojingas nuotekas iš autoservisų, degalinių, plovyklų irk t. objektų. Įmonė turi visas licenzijas, tinkamas vykdyti veiklai (ATL, VKTI irk t.) Darbuotojai turi visus reikalingus pažymėjimus ir ilgametę patirtį. Visos transporto priemonės atitinka keliamus reikalavimus.
Paslauga #6

Biotualetų aptarnavimas:

Atliekame biotualetų išsiurbimą, plovimą, spec., skysčio papildymą. Atskirais atvejais, galima biotualetų ilgalaikė nuoma.
Paslauga #7

Aktyvus dumblas:

Įsigijus ir pilnai sumontavus biologinius nuotekų valymo įrenginius atliekami paleidimo darbai. Paleidimo metu atvežamas aktyvus dumblas iš aerobiniu principu veikiančių nuotekų valymo įrenginių. Aktyvaus dumblo koncentracija turi neviršyti 150ml/g arba 4-6 g/l. Dumblo kiekis valymo įrenginyje sudaro apie 10-15 % . Aktyvus dumblas yra pristatomas per 1-1,5 val., nuo ištraukimo. Vilniaus mieste 25 km atstumu, dumblo pristatymo kaina 50 eur, kitu atveju kaina derinama atskirai.
Paslauga #8

Vakuminių ir aukšto slėgio plovimo siurblių dalys: